SYYSKIRJE 2013

Hyvät Äimäraution siirtolapuutarhayhdistyksen jäsenet!

Syksy tekee tuloaan ja on aika kerätä kesän sato talteen ja laittaa pihat talvikuntoon. Mennyt kesä jäänee mieleen erityisesti erikoisesta alustaan, kun pitkän talven jälkeen kevät jäi kokonaan välistä ja alkoi yllättäen täysi kesä. Hurjaan vauhtiin ennen aikojaan yltynyt kasvu aiheutti päänvaivaa puutarhureille, mutta onneksi tahti tasaantui kesän mittaan.

Kesän aikana yhdistyksemme puitteissa on tapahtunut paljon hienoja asioita, kuten leppoisan mukavat juhannusjuhlat, huippusuosion saavuttaneet avoimet ovet, maistuvainen ravintolapäivä, lasten kesäkerho sekä valokuvailta ja elojuhlat, muutamia mainitakseni. Ikävämpiäkin sattumuksia on ollut kuten lasten tekemä ilkivalta ja saunan varkaustapaus, mutta toivottavasti nämä jäävät yksittäisiksi poikkeuksiksi eivätkä toistu tulevaisuudessa.

Syksyn myötä tulee myös syyskokous, jossa perinteisesti valitaan yhdistykselle seuraavan vuoden hallitus hoitamaan asioita. Itse olen vajaan vuoden puheenjohtajakokemuksella todennut, että työtä kyllä on eikä ristiriidoiltakaan aina vältytä, mutta mukavalla porukalla yhdessä toimien hallitustyö on varsin antoisaa. Tervetuloa siis mukaan vaikuttamaan yhteisen yhdistyksemme asioihin! Tämän kirjeen mukana tulee kokouksen esityslista sekä muuta tietoa kokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista.

Kesän toimintaa on leimannut erityisesti parkkipaikkaprojekti, joka on edennyt ainoastaan paperilla, erilaisissa virasto- ja oikeusasteissa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti parkkipaikan rakentamisesta toukokuussa ja sinänsä rakentamiselle ei ole ollut lainmukaisia esteitä. Käytännön töistä on kuitenkin pidättäydytty valitusprosessien käsittelyn ajaksi.

Valituksista ensimmäinen, toimenpideluvasta neljän mökin toimesta tehty oikaisuvaatimus ei johtanut rakennuslautakunnan osalta toimenpiteisiin, koska rakennusvalvonnan mukaan lainvoimaisen toimenpidelupapäätöksen kumoamiselle tai toimeenpanon kieltämiselle ei ole olemassa laillisia tai muitakaan perusteita.  

Tämän jälkeen tehtiin oikaisupyynnön tehneiden kanssa kompromissi, jonka mukaan parkkipaikan alue muokataan kokonaisuudessaan, mutta pysäköintiruuduista rakennetaan vain puolet eli meren puoli. Kompromissi kuitenkin raukesi tarkemmin määrittelemättömästä syystä ja johti hallinto-oikeuteen tehtyyn kanteluun. Lopullinen päätös tähän kanteluun tulee noin vuoden päästä, mutta syksyn aikana on luvassa välipäätös, joka antaa suuntaa lopullisesta päätöksestä.

Parkkipaikan rakentaminen on näin ollen siirtynyt ainakin vuodella. Hallinto-oikeuden välipäätöksestä riippuen katsotaan, päästäänkö töitä aloittamaan jo syksyllä vai siirretäänkö koko projekti keväälle. Kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kirjastohuoneessa olevassa kansiossa, josta kaikki voivat niihin käydä vapaasti tutustumassa.

Pihakatselmuksia pidettiin kesän aikana kaksi, juhannuksen jälkeen ja elokuun alussa. Kuten aina, pihat ovat pääsääntöisesti erinomaisen hyvin hoidettuja, kiitos siitä ahkerille puutarhureille! Erityisesti hallitus kiinnitti kuitenkin huomiota pensasaitojen ja puiden korkeuteen. Linjanvetona päätettiin, että pensasaidan korkeus saa olla maksimissaan 180 cm ja puiden korkeus mökin harjakorkeus. Poikkeuksena ovat alueen muutamat tammet, jotka ovat suojeltuja. Muut harvinaisemmat puulajit kuten okakuusi, pilaritervaleppä ja vaahtera saavat myös poiketa säännöstä mahdollisuuksien mukaan, mutta niitäkin tulee leikata tarvittaessa. Raviradan ja Limingantien puoleisten reuna-alueiden puut saavat olla pidempiä niiden saasteilta ja melulta suojaavan vaikutuksen vuoksi. Näillä säädöksillä pyritään pitämään alueen maisema avoimena ja estämään liiallinen pusikoituminen. Tämä lisää alueen puutarhamaisuutta ja sitä kautta viihtyisyyttä. Apua aidan tai puiden leikkaamiseen voi kysyä isänniltä.

Kesätyöntekijöistä Veijo ja Leo ovat töissä Äimärautiolla vielä syyskuun loppuun asti. Heitä ehtii siis palkata hyvin vielä syystöihin. Ensi kesäksi otetaan jälleen kaksi kesämiestä palkkatuella puutarhatöihin toukokuun alusta alkaen.

Kahvilatoimintaa kokeiltiin tänä kesänä vaihtelevalla menestyksellä. Talven aikana pohditaan, jatketaanko toimintaa vielä ensi kesänä. Tavoitteena on saada palkattua palkkatuella keittiöstä vastaava henkilö. Palautetta ja ehdotuksia kahvion toiminnasta otetaan mieluusti vastaan!

Kurssitoiminta oli vilkasta, yhteensä pidettiin neljä puutarha-aiheista luentoa sekä petankki- ja tenniskurssit. Toimintaa jatketaan ensi kesänäkin, vinkkejä ja toiveita aiheista ja teemoista otetaan vastaan. Jäsenistössämme on monen alan ammattilaisia, myös heidän pitämiä kursseja voi tarjota!

Veden laatu Äimäraution alueen putkistoissa tutkittiin kesällä eikä siitä löydetty huomautettavaa. Tutkimusraportti löytyy kerhotalon seinältä.

Raviradan pölyongelmista keskusteltiin ravirataa pyörittävän Pohjolan Hevosystävät ry:n edustajien kanssa. Kaupunki on vetäytynyt raviradan hoidosta, joten toiminta siellä on vähentynyt huomattavasti. Pölyongelma on huomioitu ja sitä pyritään pienentämään entisestään. Aidan mainostauluja ei käännetä enää näkymään puutarha-alueelle päin, mutta muuten aidan korjaamisen osalta ei päästy yhteisymmärrykseen. Neuvotteluja raviradan kanssa jatketaan.

Varainsiirtoveron laskentaperusteista on Verohallinnon toimesta annettu tiedote syksyllä 2012. Tarkempia tietoja käytännöstä löytyy verohallinnon tiedotteesta, johon löytyy linkki yhdistyksen sivuilta osiosta ”Mökkikaupat”. Asia koskee siis mökin ostajia, joita on hyvä informoida asiasta kaupan yhteydessä.

Tennis- ja sulkapallokentän käyttöastetta on seurattu kesän aikana. Käyttöasteen perusteella pohditaan kunnostustöitä ja muita toimenpiteitä. Muistattehan, että kentältä löytyy nyt myös sulkapalloverkko!

Ulkorakennuksia on kunnostettu eri puolilla aluetta. Kaikki ulkorakennukset, osia kerhotalosta ja leikkikentän välineet on maalattu. Inva-WC on rakennettu eteläisen WC:n miestenvessaan ja kerhotalon invaluiskat on otettu käyttöön. Pohjoiseen vessaan on asennettu kemiallisen WC:n tyhjennysastia. Talvivessa on puolestaan muutettu kompostoivaksi eli sinne on hankittu asianmukaiset säiliöt. Tuotos kompostoidaan.

Yhdistykselle on hankittu videotykki. Sitä säilytetään kerhotalon toimistohuoneessa ja se on kaikkien jäsenten ja kerhotaloa vuokraavien käytettävissä. Kirjastohuoneeseen on puolestaan hankittu televisio, joka on niin ikään kaikkien vapaassa käytössä.

Monet alueen ojat ovat huonossa kunnossa. Erityisesti tonttien väliset ojat ovat paikoin lähes kadonneet kasvettuaan umpeen. Tästä syystä hallitus on valtuuttanut Veikko Niemelän (mökki 142) oja-asiantuntijaksi, jonka tehtävänä on opastaa mökkiläisiä oja-asioissa. Hän kiertää tarkistamassa ojia ja häneltä voi myös kysyä neuvoa tarvittaessa.

Ilmoitustauluja on lisätty runsaan ilmoittelun vuoksi. Kerhotalolle on lisätty yksi ilmoitustaulu pelkästään myynti-ilmoituksia varten ja pohjoiselle parkkipaikalle on pystytetty uusi ilmoitustaulu.

Siirtolapuutarhan yhteyteen on perustettu uusi kerho, Äimän Venekerho. Kerho on hankkinut veneen ja siihen tarvittavia varusteita. Lisätietoja saa Tapani Kemppaiselta (mökki 40). Myös ÄPY eli Äimäraution Petankin Ystävät toimii aktiivisesti, mukaan pelaamaan pääsee aina sunnuntaisin raviradan viereisellä kentällä. Lisätietoja Robert Brantbergiltä (mökki 64). Molemmat kerhot ovat saaneet toimintaansa tänä vuonna 250 euron avustuksen yhdistykseltä.

Yhteensä kahdeksan mökkiä on tämän vuoden aikana saanut uudet omistajat. Toivotamme teidät kaikki vielä kerran tervetulleiksi, toivottavasti viihdytte Äimärautiolla!

Tervetuloa kokoukseen!

Kimmo & muu hallitus