Uudet mökkiläiset

Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleiksi siirtolapuutarhaamme. Kaupanteon jälkeen uusi mökkiläinen ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan. Katso tarkemmat ohjeet Mökkikaupat - sivulta. Puheenjohtajalta saatte Mökkiläisen oppaan, jossa on yhdistyksen säännöt ja ohjeistukset. Kaksi kertaa vuodessa jäsenille toimitetaan kirje, jossa on tärkeää ja ajankohtaista asiaa.

Kannattaa seurata ilmoitustaulua ja Facebook ryhmää, jossa tiedotetaan ajankohtaiset asiat, esim. tapahtumiin liittyen. Yhteisötyövelvoite on kymmenen tuntia/palsta/kausi. Kevätkirjeessä on työehdotuksia ja ilmoitustaululla lisää tietoa. Kohteita voi ehdottaa, uudet ideat ovat tervetulleita.

Palstat

Palstat pidetään siisteinä ja nurmikko lyhyenä. Rakennuksien tulee olla maalattuja ja hoidettuja. 

Tonttia ympäröivä pensasaita leikataan heinäkuun puoleen väliin mennessä. Pensasaidat eivät saa kohtuuttomasti varjostaa naapurin tonttia. Pensasaidan suosituskorkeus on enintään 140-160 senttiä ja maksimikorkeus 180 senttiä. 

Palstan ympärillä olevat ojat tulee pitää avoinna ja tarpeeksi syvinä. Jokainen huolehtii tontin ja tien välisen ojan kunnosta. Muut ojat puolitetaan ja jokainen sopii naapurin kanssa kumman ojan puoliskon kukin hoitaa. 

Mökkiä korkeampia puita tai pensaita ei saa olla tontilla lukuun ottamatta joitakin harvinaisuuksia. Niistä sovitaan hallituksen kanssa. Puut ja pensaat eivät saa kohtuuttomasti varjostaa tai roskata naapurin palstaa. 

Alkukesästä nurmikko vaatii leikkaamista pari kertaa viikossa. Mökkisi kohdalta olet hoitovastuussa myös tienurmikosta. Mikäli et esimerkiksi sairauden vuoksi voi tilapäisesti hoitaa palstaasi, ota yhteyttä palveluja tarjoaviin yrityksiin. Tietoja löytyy ilmoitustaululta. Hallitus suorittaa alueella kuntokatselmuksen heinäkuun puolen välin jälkeen. Katselmuksesta ja sen sisällöstä tiedotetaan etukäteen.

Risut, kompostointi ja jätehuolto

Risut ja kannot/juurakot viedään vain niitä varten varatuille paikoille. Paikat sijaitsevat jätekatoksen alueella merenpuoleisen parkkipaikan vieressä. Kannot/juurakot on puhdistettava mullasta ennen risupaikalle vientiä.

Maatuvat jätteet (lehdet, kasvimaan perkausjätteet, nurmikon leikkausjätteet ym.) kompostoidaan pääsääntöisesti omalla tontilla. Avokompostin sijoittelussa on huomioitava naapurit, eikä sitä saa laittaa palstojen rajalle ilman naapurin suostumusta. Ruokajätettä ei saa laittaa avokompostiin, koska se on rotille ja hiirille mieluista syötävää. Ruokajäte on aina kompostoitava suljetussa kompostorissa. Kompostoinnissa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeistuksia.

Alueen yleinen puutarhajätekomposti sijaitsee jätekatoksen alueella merenpuoleisen parkkipaikan vieressä. Kompostin vieressä on kompostimultaa, jota jokainen voi ottaa ilmaiseksi. Syksyyn 2020 saakka kasa sijaitsee vanhalla kompostialueella tenniskentän takana. Keväästä 2021 alkaen kompostimultaa on tarjolla nykyisellä kompostialueella erikseen merkittynä. Perennoiden vaihtolava sijaitsee tenniskentän ja eteläisen wc-rakennuksen välissä. Syksyn 2020 aikana perennojen vaihtolava siirtyy huoltopihalle. Voit tuoda itsellesi tarpeettomia perennoja tai ottaa sinne tuotuja kasveja. Alueella olevia kuusen taimia ei kuitenkaan saa ottaa omaa käyttöön. 

Kompostoivan wc:n jäte on kompostoitava omalla palstalla tai kuljetettava pois alueelta. Kompostoinnissa noudatetaan Oulun seudun ympäristötoimen ohjeita. Tutustu sivulta löytyvään oppaaseen ”Jätehuoltomääräykset” ja etenkin sivun 19 §9 ohjeeseen. 

Kemiallisen wc:n tyhjennyspaikka on eteläisessä wc-rakennuksessa. Jätettä ei saa tyhjentää muualle! 

Jätekatos on merenpuoleisen parkkipaikan vieressä. Siellä on astiat sekajätteille, lasille ja pienmetallille sekä pahvin keräys. Jätteet pitää olla sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat astiaan ja sekajäte pitää olla suljetussa pussissa. Jäteastiat tyhjennetään viikoittain. Sinne ei saa viedä huonekaluja eikä mökkiremontista tulevaa puu- ym. jätettä. Jokainen huolehtii ne kaatopaikalle itse. Samoin hellat, jääkaapit, kaikki elektroniikkajäte (esim. kahvinkeittimet, radiot, televisiot jne.) yms. on toimitettava Ruskon kaatopaikalle asianmukaisiin keräyspaikkoihin.

Lemmikkieläimet ja luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen

Koirat ja kissat on pidettävä kytkettyinä ja niiden jätökset on korjattava pois yleisiltä alueilta. Omistajan on myös huolehdittava, ettei palstalla irti oleva lemmikki pääse karkaamaan. Eläimet on ruokittava sisätiloissa. 

Luonnonvaraisten eläinten, kuten siilien ja lintujen, ruokkiminen on ehdottomasti kielletty. Ulos jätetty ruoka houkuttelee paikalle rottia ja muita tuhoeläimiä.

Rakentaminen ja remontointi

Rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen ja muutostyöhön pitää olla rakennus- tai toimenpidelupa.  Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontavirastosta. Lupaa varten tulee olla rakennuspiirustukset. Rakennus- tai toimenpidelupaa hakee mökin haltija itse, mutta luvan hakijaksi merkitään Äimäraution siirtolapuutarhayhdistys. Mökin haltija tarvitsee yhdistykseltä lupahakemukseen liitteeksi valtakirjan, jossa hänet valtuutetaan hakemaan lupaa.

Leikkimökin rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, mutta siitä pitää tehdä ilmoitus hallitukselle ennen rakentamista. Ilmoituksessa pitää olla tiedot rakennettavasta leikkimökistä (koko, katon malli, sijoittuminen tontille).

Paikalla olevan rakennuksen saa rakentaa symmetriseksi harjan suhteen. Sen ulko-oviseinälle saa rakentaa kuistin, jonka syvyys on enintään kaksi metriä ulkoseinästä mitattuna ja sen saa kattaa valokatteella tai markiisilla. Mökkipiirustusten tulee noudattaa olemassa olevien mökkien kaavaa, kerrosala on 25 neliömetriä (mökin ulkomitat), harjakattoinen. Ulkoverhoilussa käytetään vaakasuuntaista puuverhousta. Julkisivun tulee olla peittomaalattu. Mökin sivustalla olevia varastoja ei saa olla.

Alueelle ei voi rakentaa saunaa, eikä rakennuksiin tuoda kiinteää vesijohtoa. Palstalle saa tehdä 9 neliömetrin grillikatoksen, 7 neliömetrin varaston ja 3 neliön pesukatoksen. Näihin haetaan ensin lupa yhdistykseltä ja sen jälkeen kaupungin rakennusvalvonnalta. Rakennusten harjojen ei tarvitse olla samansuuntaisia. Mökin, varaston ja katoksen tyyppipiirustukset saat yhdistykseltä. Tarkemmat ohjeet rakentamisesta ovat yhdistyksen Rakentamismääräyksissä (hyväksytty vuosikokouksessa 18.4.2009). Löydät ne ”Säännöt”-linkin alta. Alueelle saa ajaa autolla silloin, kun tuo tavaraa tai vie tavaraa. Palstan kohdalle ei saa parkkeerata ja kielto koskee myös remontin tekijöitä.

Hyvin hoidettu puutarha on kaikkien ilo. Jos jokin asia mietityttään, kysy yhdistyksen hallitukselta.