Uudet mökkiläiset

Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleiksi siirtolapuutarhaamme. Kaupanteon jälkeen uusi mökkiläinen ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan. Katso tarkemmat ohjeet Mökkikaupat - sivulta. Puheenjohtajalta saatte Mökkiläisen oppaan, jossa on yhdistyksen säännöt ja ohjeistukset.

Palstat

Palstat pidetään siisteinä ja nurmikko lyhyenä. Rakennuksien tulee olla maalattuja ja hoidettuja.

Tonttia ympäröivä pensasaita leikataan heinäkuun puoleen väliin mennessä. Pensasaidat eivät saa kohtuuttomasti varjostaa naapurin tonttia.

Palstan ympärillä olevat ojat tulee pitää avoinna ja tarpeeksi syvinä. Jokainen huolehtii tontin ja tien välisen ojan kunnosta. Muut ojat puolitetaan ja jokainen sopii naapurin kanssa kumman ojan puoliskon kukin hoitaa.

Mökkiä korkeampia puita tai pensaita ei saa olla tontilla lukuun ottamatta joitakin harvinaisuuksia. Niistä sovitaan hallituksen kanssa. Puut ja pensaat eivät saa kohtuuttomasti varjostaa tai roskata naapurin palstaa.

Alkukesästä nurmikko vaatii leikkaamista pari kertaa viikossa. Mökkisi kohdalta olet hoitovastuussa myös tienurmikosta. Mikäli et esimerkiksi sairauden vuoksi voi tilapäisesti hoitaa palstaasi, ota yhteyttä isäntään puh.044 0898991. Kesätalonmies voi pientä yhdistykselle tulevaa korvausta vastaan tehdä puutarhatöitä myös yhdistyksen jäsenille. Hallitus suorittaa alueella kuntokatselmuksen heinäkuun puolen välin jälkeen.

Risut, kompostointi ja jätehuolto

Risut viedään vain niitä varten varatuille paikoille. Risupaikat ovat Limingantien parkkipaikan reunassa lähellä ravirataa ja alueen toisella laidalla roskakatoksen vieressä. Juurakot on puhdistettava mullasta ennen risupaikalle vientiä.

Maatuvat jätteet (lehdet, kasvimaan perkausjätteet, nurmikon leikkausjätteet ym.) kompostoidaan pääsääntöisesti omalla tontilla. Avokompostin sijoittelussa on huomioitava naapurit eikä sitä saa laittaa palstojen rajalle ilman naapurin suostumusta. Ruokajätettä ei saa laittaa avokompostiin, koska se on rotille ja hiirille mieluista syötävää. Ruokajäte on aina kompostoitava suljetussa kompostorissa.

Alueen yleinen puutarhajätekomposti on tenniskentän ja eteläisen wc-rakennuksen välissä. Kompostin vieressä on kompostimultaa, jota jokainen voi ottaa ilmaiseksi. Sieltä löydät myös perennoiden vaihtolavan, johon voit tuoda itsellesi tarpeettomia perennoja tai ottaa sinne tuotuja kasveja.

Kompostoivan wc:n jäte on kompostoitava omalla palstalla tai kuljetettava pois alueelta. Kompostoinnissa noudatetaan Oulun ympäristöviraston ohjetta. Kemiallisen wc:n tyhjennyspaikka on eteläisessä wc-rakennuksessa.

Jätekatos on merenpuoleisen parkkipaikan vieressä. Siellä on astiat sekajätteille, lasille ja metallille. Jäteastiat tyhjennetään viikoittain. Sinne ei saa viedä huonekaluja eikä mökkiremontista tulevaa puu- ym. jätettä. Jokainen huolehtii ne kaatopaikalle itse. Samoin hellat, jääkaapit yms. on toimitettava Ruskon kaatopaikalle asianmukaisiin keräyspaikkoihin.

Tarkemmat ohjeet löydät yhdistyksen Järjestys- ja jätehuoltomääräyksistä (hyväksytty vuosikokouksessa 18.4.2009 ). Löydät ne ”Säännöt”-linkin alta.

Lemmikkieläimet ja luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen

Koirat ja kissat on pidettävä kytkettyinä ja niiden jätökset on korjattava pois yleisiltä alueilta. Omistajan on myös huolehdittava, ettei palstalla irti oleva lemmikki pääse karkaamaan. Eläimet on ruokittava sisätiloissa.

Luonnonvaraisten eläinten, kuten siilien ja lintujen, ruokkiminen on ehdottomasti kielletty. Ulos jätetty ruoka houkuttelee paikalle rottia ja muita tuhoeläimiä.

Rakentaminen ja remontointi

Rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen ja muutostyöhön pitää olla rakennus- tai toimenpidelupa.  Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontavirastosta. Lupaa varten tulee olla rakennuspiirustukset. Luvan hakijana on mökin haltija. Luvan liitteeksi mökin haltijan on haettava lupa yhdistyksen hallitukselta. Leikkimökin rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa tai hallituksen lupaa.

Paikalla olevan rakennuksen saa rakentaa symmetriseksi harjan suhteen. Sen ulko-oviseinälle saa rakentaa kuistin, jonka syvyys on enintään kaksi metriä ulkoseinästä mitattuna ja sen saa kattaa valokatteella tai markiisilla. Mökkipiirustusten tulee noudattaa olemassa olevien mökkien kaavaa, kerrosala on 25 neliömetriä, harjakattoinen. Ulkoverhoilussa käytetään vaakasuuntaista puuverhousta. Julkisivun tulee olla peittomaalattu. Mökin sivustalla olevia varastoja ei saa olla.

Alueelle ei voi rakentaa saunaa, eikä rakennuksiin tuoda kiinteää vesijohtoa (Rakennusvalvontavirasto 22.4.1998 ). Palstalle saa tehdä 9 neliömetrin grillikatoksen, 7 neliömetrin varaston ja 3 neliön pesukatoksen. Rakennusten harjojen ei tarvitse olla samansuuntaisia. Mökin, varaston ja katoksen tyyppipiirustukset saat yhdistykseltä. Tarkemmat ohjeet rakentamisesta ovat yhdistyksen Rakentamismääräyksissä (hyväksytty vuosikokouksessa 18.4.2009). Löydät ne ”Säännöt”-linkin alta.

Hyvin hoidettu puutarha on kaikkien ilo.