Äimäraution siirtolapuutarhayhdistys ry:n rakentamismääräykset
   
Rakentamisessa noudatetaan rakennusvalvontaviranomaisen ja vuokrasopimuksen määräyksiä.
  

1. Rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen ja muutostyöhön pitää olla rakennus- tai toimenpidelupa.  Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontavirastosta. Luvan hakijana on mökin haltija. Luvan liitteeksi mökin haltijan on haettava lupa yhdistyksen hallitukselta. Hakemuksessa on oltava hakijan tai hakijoiden sekä pääsuunnittelijan allekirjoitukset.
   
2. Jos palstalla oleva puutarhamökki osittain tai kokonaan palaa tai muuten tuhoutuu, vuokralaisen on rakennettava tuhoutuneen tilalle entistä vastaava rakennus. Rakennustyö on aloitettava 1 vuodessa ja loppuunsaatettava 3 vuodessa vahinkotapahtumasta. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää mainittua rakentamisaikaa. Rakennuslupa pitää hakea myös palaneen tilalle rakennettavaa rakennusta varten.
  
3. Uudisrakennuksen ja pihan on valmistuttava kolmessa vuodessa vuokrasopimuksen tekemisestä. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää mainittua rakentamisaikaa.
   
4. Rakennuslupaa varten tulee olla piirustukset, joiden mukaan mökki tehdään. Piirustusten tulee olla olemassa olevien mökkien mukaiset. Mökin koko on 25 neliömetriä, harjakattoinen. Materiaalina käytetään puuta, ei kuitenkaan hirttä eikä hirsipaneelia. Mökin sivustalla olevia varastoja ei saa olla. Yhdistykseltä saa mökkien uudet mallipiirustukset.
   
5. Palstalle voi tehdä 9 neliömetrin grillikatoksen, 7 neliömetrin varaston ja 3 neliömetrin pesukatoksen. Niistä tulee olla piirustukset ja ne tulee esittää hallitukselle, joka myöntää luvan rakentamiseen. Kompostoivan wc:n voi rakentaa olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. Näiden osalta noudatetaan, mitä kohdassa 1 on mainittu.
 
6. Palstalle ei saa rakentaa saunaa eikä rakennuksiin tuoda kiinteää vesijohtoa (Oulun kaupungin rakennuslautakunta 22.4.1998).
  
7.  Rakennukset eivät saa repsottaa ja maalia tarvitsevat mökit ja muut rakennukset tulee maalata.
  
8. Vanhan mökin saa rakentaa symmetriseksi. Sen ulko-oviseinälle saa rakentaa kuistin, joka on enintään kaksi metriä ulkoseinästä poispäin mitattuna ja sen saa kattaa valokatteella tai markiisilla. Yhdistykseltä saa alkuperäisten ikkunaluukkujen piirustukset. Näiden osalta noudatetaan, mitä kohdassa 1 on mainittu.
   

Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt nämä määräykset 18.4.2009