Mökkikauppoja tehtäessä kauppakirja tehdään kolmena kappaleena:

· yksi ostajalle
· yksi myyjälle
· yksi Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistykselle (toimitetaan
  puheenjohtajalle)

Tässä on malli kauppakirjasta (vuokraoikeuden kauppakirja). Kauppakirjassa on oletuksena, että kauppahinta maksetaan kaupantekohetkellä. Kauppakirjamallia voi pyytää myös yhdistyksen taloudenhoitajalta.

Kopiot kauppakirjasta tarvitaan
· Oulun Energialle
· Verotoimistoon
 
Myyjä luovuttaa kaupantekotilaisuudessa maanvuokrasopimuksen ostajalle.

Välittömästi kaupanteon jälkeen ostaja ottaa yhteyden yhdistyksen puheenjohtajaan ja sopii tapaamisen. Kauppakirja annetaan tapaamisen yhteydessä puheenjohtajalle. Mikäli kauppahintaa ei ole maksettu kaupanteon yhteydessä, siitä on esitettävä erillinen kuitti. Vuokraoikeuden siirto tehdään tämän jälkeen maanvuokrasopimukseen.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy ostajan yhdistyksen jäseneksi sen jälkeen, kun kauppakirja on annettu yhdistykselle ja vuokraoikeuden siirto on merkitty maanvuokrasopimukseen.

Merkintä sähköliittymän siirtymisestä uudelle omistajalle on hyvä olla kauppakirjassa. Oulun Energialla ja Verotoimistossa käydessä mukana on oltava kauppakirja, vuokrasopimus asianmukaisine vuokraoikeudensiirtomerkintöineen sekä kuitti maksetusta kauppahinnasta mikäli sitä ei ole maksettu kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.


Varainsiirtovero mökkikaupassa:

Verohallinto on antanut 24.9.2012 oheisen tiedonannon varainsiirtoveron laskentaperusteesta siirtolapuutarhamökkikaupoissa. Verotuskäytäntö on muuttunut siten, että siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelletaan takautuvasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2010:57 antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien. Tämän ennakkopäätöksen mukaan vuokraoikeudelle voi myös määrätä arvoa, eikä siitä osasta mene varainsiirtoveroa.  

Mökistä kannattaa varainsiirtoveron maksamisen yhteydessä kertoa rakennuksen ikä, koko, kunto ja varustelutaso.  Kannattaa käyttää apuna vaikka valokuvia mökistä. Maksetusta varainsiirtoverosta voi hakea palautusta viiden vuoden kuluessa.