Äimäraution Siirtolapuutarhayhdistys ry:n järjestys- ja jätehuoltomääräykset
  
Puutarha-alueella noudatetaan järjestyslakia (Järjestyslaki 27.6.2003/612) ja vuokrasopimuksen määräyksiä.


1. Ruohonleikkuu, rakentaminen ja muu melua aiheuttava työ tai toiminta on sallittu
arkipäivisin klo 8 - 22 
lauantaisin klo 8 - 18 
sunnuntaisin klo 10 - 22 
Mikäli
radiota tai muuta äänentoistolaitetta kuunnellaan pihalla, sen äänenvoimakkuus ei saa häiritä naapureita.
   
2. Autolla ajo mökeille on sallittu invaliditeetin, tavarankuljettamisen, huoltotöiden, remontin tai rakentamisen takia. Kelirikkoaikana autolla ajo mökkiteillä ei ole sallittua. Autot on säilytettävä parkkialueella, koska tiet on pidettävä vapaina hälytysajoja varten. Raskaan ajoneuvon ajosta alueelle on ensin neuvoteltava isännän kanssa. Ajoneuvo tuodaan alueelle kuitenkin omalla vastuulla ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vahingot on korjattava.
  
3. Jäsenen on huolehdittava, että puutarhapalstat ja siihen rajoittuva osa tietä sekä rajaosuudet pysyvät puhtaina roskista.
   
4. Alueella noudatetaan hyviä tapoja ja kunnioitetaan toisten jäsenten yksityisyyttä. Palstat ovat yksityisaluetta.
   
5. Kotieläinten pito on kielletty. Lemmikkieläimet eivät saa kulkea alueella vapaina ja niiden tekemät jätökset on korjattava pois yleisillä alueilla. Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty.
  
6. Jäsenen velvollisuus on heti ilmoittaa hallituksen jäsenelle, toimihenkilölle tai viranomaiselle, kun hän havaitse alueella ilkivaltaa tai vaaratilanteen.
  
Jätteiden käsittelyssä noudatetaan jätelakia (Jätelaki 3.12.1993/ 1072), kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja vuokrasopimuksen määräyksiä. Jätevesien käsittelyn tulee olla valtioneuvoston talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla antaman asetuksen (542/2003) mukaista.
  
1. Jätteet, joita ei voi kompostoida, on vietävä niitä varten osoitettuihin keräilyastioihin.
   
2. Roskakatokseen ei saa tuoda huonekaluja, talous- ja puutarhakoneita eikä mökkiremontista tulevaa jätettä. Jokainen kuljettaa itse pois ne jätteet, joille ei ole keräilyastiaa roskakatoksessa.
   
3. Avokompostiin ei saa laittaa ruokajätettä.
    
4. Talousvedet imeytetään maahan tai käytetään kasteluvetenä. Vähäisiäkään pesuvesimääriä ei saa johtaa suoraan ojaan ( Ympäristönsuojelulaki § 103 ).
5. Kompostoivan wc:n jätteiden käsittelyssä noudatetaan Oulun ympäristöviraston ohjetta.
   
Henkilö, joka rikkoo näitä määräyksiä ja aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle tai yksityiselle jäsenelle, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, jonka suuruuden yhdistyksen hallitus määrää.

Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt nämä määräykset 18.4.2009